Zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie – Instrument Finansowy Pożyczka Termomodernizacyjna.

30 kwietnia 2021
Zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie – Instrument Finansowy Pożyczka Termomodernizacyjna.

Uprzejmie informujemy, że nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka Termomodernizacyjna, skierowanego do zarządców wielorodzinnych budynków mieszkalnych, został zakończony, z uwagi na wyczerpanie alokacji środków.

Do dnia 26.04.2021 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku podpisał 35 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 17 418 657,58 zł, z czego  16 199 351,55 zł stanowił wkład Funduszu Funduszy oraz  1 219 306,03 zł stanowił wkład Pośrednika Finansowego. 

W wyniku udzielonego wsparcia, termomodernizacją objęto 35 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z województwa podlaskiego. 

Dziękujemy wszystkim beneficjentom za okazane zainteresowanie pożyczką.