Zalecenia w zakresie procedur kontrolnych, korygowania wydatków oraz systemu rocznych rozliczeń

18 listopada 2015
Zalecenia w zakresie procedur kontrolnych, korygowania wydatków oraz systemu rocznych rozliczeń

Dokument skierowany jest do Instytucji Pośredniczących oraz Instytucji Wdrażających. Stanowi on uzupełnienie Wytycznych do kontroli dla POIiŚ 2014-2020 oraz obejmuje nowe zagadnienia dotyczące rozliczeń rocznych.
Dokument obowiązuje od: 13.11.2015 r.
Komplet plików znajduje się tutaj.