Zalecenia w sprawie wymogów kontroli na zakończenie realizacji projektów oraz kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu zaakceptowane i weszły w życie

28 grudnia 2010
Zalecenia w sprawie wymogów kontroli na zakończenie realizacji projektów oraz kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu zaakceptowane i weszły w życie

Informujemy, że od 13 grudnia 2010 r. obowiązują Zalecenia nr 10/2010 Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko w sprawie wymogów kontroli na zakończenie realizacji projektów oraz kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu. (PDF, 0B)

Dokument ten jest uszczegółowieniem obowiązujących Wytycznych w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 z dnia 23 stycznia 2009 r. i opisuje sposób postępowania przy przeprowadzaniu kontroli na zakończenie realizacji projektu oraz kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu. W dokumencie można znaleźć m.in. omówienie zakresów weryfikowania dokumentacji związanych z realizacją projektów w zależności od rodzaju kontroli, metodykę dobory próby.

Zestawienie uwag do Zaleceń nr 10/2010 Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko w sprawie wymogów kontroli na zakończenie realizacji projektów oraz kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu znajduje się tutaj (PDF, 29.2KB).