Zalecenia IZ POIiŚ nr 18/2013

12 lutego 2013
Zalecenia IZ POIiŚ nr 18/2013

6 lutego 2013 r. Adam Zdziebło, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, zatwierdził dokument Zalecenia Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko nr 18/2013 dotyczące zapobiegania, identyfikowania i reagowania w przypadku symptomów oszustw w szczególności w zakresie zmów cenowych przy wdrażaniu projektów POIiŚ. Niniejszy dokument wchodzi w życie 13 lutego 2013 r. Zalecenia IZ POIiŚ nr 18/2013 znajdują się tutaj (PDF, 0B).