Zalecenia Instytucji Zarządzającej PO IiŚ w sprawie dzielenia projektów

28 grudnia 2010
Zalecenia Instytucji Zarządzającej PO IiŚ w sprawie dzielenia projektów

22 grudnia 2010 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zatwierdziło Zalecenia Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko w sprawie sposobu oceny i postępowania odnośnie dzielenia projektów w kontekście przepisów dotyczących wydatkowania środków unijnych i pomocy publicznej w Programie Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (zalecenia nr 13/2010) (PDF, 29.2KB).

Dokument reguluje kwestię oceny i sposób postępowania w odniesieniu do tzw. sztucznego dzielenia projektów, oznaczającego zabieg polegający na wydzieleniu z projektu mniejszych komponentów w celu uniknięcia obowiązków zgłoszeniowych i notyfikacyjnych wobec KE wynikających z przepisów UE dotyczących wydatkowania środków unijnych oraz pomocy publicznej.