Zalecenia dot. korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych

16 lutego 2010
Zalecenia dot. korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych

3 lutego 2010 roku Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko zakończyła pracę nad Zaleceniami w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Taryfikatorem do wymierzania korekt finansowych za naruszenia zasad zawierania umów, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.
Dokumenty do pobrania znajdują się tutaj.