Zalecenia dla beneficjentów funduszy UE dotyczące interpretacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

6 czerwca 2009
Zalecenia dla beneficjentów funduszy UE dotyczące interpretacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

W związku z zastrzeżeniami Komisji Europejskiej, dotyczącymi niektórych postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych, wskazującymi na pewne niezgodności polskiego ustawodawstwa w dziedzinie zamówień publicznych ze wspólnotowymi dyrektywami oraz Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską, Rząd RP zobowiązał się do niezwłocznego znowelizowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ze względu na długość procesu legislacyjnego, znowelizowana ustawa powinna wejść w życie dopiero za kilka miesięcy. Dlatego Minister Rozwoju Regionalnego wydała Zalecenia dla beneficjentów funduszy UE dotyczące interpretacji ustawy Prawo zamówień publicznych, które mają na celu złagodzenie lub zapobieżenie skutkom niezgodnych z prawem UE działań beneficjentów.

Zalecenia zawierają wskazówki, w jaki sposób stosować obecnie obowiązującą ustawę Prawo zamówień publicznych, aby działać w możliwie szerokim zakresie w zgodzie z prawem UE. przejdź do strony z dokumentem