Zakończono pierwszy nabór wniosków konkursowych w ramach działań 1.1 oraz 2.1. PO Infrastruktura i Środowisko

6 czerwca 2009
Zakończono pierwszy nabór wniosków konkursowych w ramach działań 1.1 oraz 2.1. PO Infrastruktura i Środowisko

W dniu 26 maja o godz. 15.00 zakończył się pierwszy nabór wniosków konkursowych na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Konkurs został ogłoszony przez Ministerstwo Środowiska w obszarach dwóch priorytetów: gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM oraz gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 – kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Wnioski można było składać od 21 kwietnia 2008 r.

W ramach pierwszego naboru do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wpłynęły cztery projekty wodno-ściekowe i jeden odpadowy:

  1. Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Suwałkach
  2. System wodno-kanalizacyjny Łomży i gminy Piątnica – II etap
  3. Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Hajnówka – etap pierwszy
  4. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Choroszcz i Dobrzyniewo Duże
  5. Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin – I etap.

Łączna wartość projektów złożonych w WFOŚiGW w Białymstoku sięga kwoty niemal 130 mln zł, z czego potencjalni beneficjenci wnioskują o dotację w wysokości ponad 81 mln zł ze środków Funduszu Spójności.

W całym kraju w ramach pierwszego konkursu PO IiŚ złożonych zostało 96 wniosków. Z tego 87 dotyczy gospodarki wodno-ściekowej, zaś 9 – gospodarki odpadami. Łączna wartość realizacji złożonych projektów wynosi prawie 5 mld 270 mln zł.