Zakończono kolejny projekt wodno-ściekowy w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

21 sierpnia 2015
Zakończono kolejny projekt wodno-ściekowy w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Na początku sierpnia br. zakończono realizację projektu pn. „Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dąbrowa Białostocka” dofinansowanego z Funduszu Spójności.

Zadanie wykonano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013  (działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM) na podstawie umowy zawartej 12 maja 2014 r.
Zakres projektu „Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dąbrowa Białostocka” obejmował:

  • budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Popiełuszki oraz Armii Krajowej w Dąbrowie Białostockiej;
  • modernizację sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kołłątaja w Dąbrowie Białostockiej;
  • budowę sieci wodociągowych w ul. Popiełuszki, Armii Krajowej i Gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej;
  • wyposażenie oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Białostockiej w separator płuczka piasku.

Efekt zrealizowanego projektu:

  • wybudowanie sieci kanalizacyjnej o długości 418 m;
  • zmodernizowanie sieci kanalizacyjnej o długości 547 m;
  • wybudowanie sieci wodociągowej o długości 825 m;
  • wzrost liczby użytkowników indywidualnych nowo wybudowanej sieci wodno-kanalizacyjnej o 52 osoby.

Koszt całkowity przedsięwzięcia zamknął się kwotą 750 192,42 zł, natomiast dofinansowanie z UE wyniosło 520 837,44 zł.

Wykonana sieć kanalizacyjna i wodociągowa w ul. Popiełuszki w Dąbrowie Białostockiej

Fot. K. Sztukowska / Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej