Zakończono drugi nabór wniosków konkursowych w ramach I i II priorytetu PO Infrastruktura i Środowisko

6 czerwca 2009
Zakończono drugi nabór wniosków konkursowych w ramach I i II priorytetu PO Infrastruktura i Środowisko

W dniu 1 września 2008 r. o godz. 15.00 zakończył się drugi nabór wniosków konkursowych na dofinansowanie projektów w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Konkurs został ogłoszony przez Ministerstwo Środowiska w obszarach: gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM oraz gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2. – przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich. Wnioski można było składać od 1 sierpnia 2008 r.

W ramach drugiego naboru wniosków konkursowych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wpłynęły cztery projekty wodno-ściekowe:

  1. Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim
  2. Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Grajewo
  3. Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Hajnówka – etap pierwszy
  4. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Choroszcz i Dobrzyniewo Duże.

Nie zarejestrowano żadnego wniosku z terenu woj. podlaskiego, którego zakres pokrywałby się z działaniem 2.2 – przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych. Łączna wartość projektów złożonych w WFOŚiGW w Białymstoku w ramach drugiego naboru wniosków konkursowych przekracza 60 mln zł, z czego potencjalni beneficjenci wnioskują o dotację w wysokości ponad 41 mln zł ze środków Funduszu Spójności.