Zakończenie naboru wniosków w Programie Prosument

29 listopada 2016
Zakończenie naboru wniosków w Programie Prosument

W związku z wyczerpaniem limitu środków w ramach Programu priorytetowego „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2c) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii z dniem 01 grudnia 2016 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wstrzymuje nabór wniosków.