XXI edycja konkursu o nagrodę im. Alfreda Lityńskiego

6 lipca 2013
XXI edycja konkursu o nagrodę im. Alfreda Lityńskiego

Suwalska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT organizuje XXI edycję konkursu o nagrodę im. Alfreda Lityńskiego. Celem konkursu jest rozpowszechnianie rozwiązań technicznych i działań organizatorskich przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego lub poprawy jego stanu. O szczegółach konkursu czytaj tutaj.