Wznowienie naboru wniosków o dofinansowanie PROSUMENT

18 października 2016
Wznowienie naboru wniosków o dofinansowanie PROSUMENT

W związku z uwolnieniem części środków w ramach Programu priorytetowego „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2c) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii z dniem 19 października 2016 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wznawia nabór wniosków.

Kwota środków do wykorzystania: 24 556,14 zł (dotacja)

Powyższa kwota może ulec zwiększeniu

 

 więcej informacji tutaj …