Wytyczne w zakresie sprawozdawczości

6 czerwca 2009
Wytyczne w zakresie sprawozdawczości

W dniu 4 stycznia 2008r. w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski ukazały się Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 grudnia 2007 r. w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska (Monitor Polski nr. 1 z dnia 4 stycznia 2008 r., poz. nr. 13). Data obwieszczenia w Monitorze Polskim jest równoznaczna z początkiem obowiązywania Wytycznych i obowiązków, które z nich wynikają. przejdź