Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych Polityki Spójności na lata 2014-2020

15 maja 2015
Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych Polityki Spójności na lata 2014-2020

Od 30 kwietnia 2015 r. obowiązują wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.
Pliki do pobrania tutaj.