Wytyczne dla projektów inwestycyjnych w perspektywie 2014-2020

27 marca 2015
Wytyczne dla projektów inwestycyjnych w perspektywie 2014-2020

18 marca 2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak podpisała Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020. Treść dokumentu znajduje się tutaj (PDF, 0B).