Wyniki kontroli Prezesa UZP

27 kwietnia 2011
Wyniki kontroli Prezesa UZP

Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej www.pois.gov.pl, w zakładce „Dokumenty i wytyczne” został zamieszczony dokument pn. „Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2010 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących zamówień współfinansowanych ze środków UE” .

Ponadto, na stronie Urzędu Zamówień Publicznych została opublikowana kompletna informacja o kontrolach Prezesa UZP (http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?F;519). Zawiera ona przede wszystkim szczegółową informację o popełnionych przez beneficjentów naruszeniach, co może stanowić wskazówkę przede wszystkim dla beneficjentów we wszczynanych w przyszłości postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.