Wydłużenie terminu podejmowania zobowiązań w programie Ciepłe Mieszkanie

8 lipca 2024
Wydłużenie terminu podejmowania zobowiązań w programie Ciepłe Mieszkanie

4 lipca 2024 r. Zarząd NFOŚiGW przyjął uchwałę w sprawie wydłużenia w Programie terminu podejmowania zobowiązań (zawierania przez WFOŚiGW umów z gminami) z 30.06.2024 r. do 30.09.2024 r., która umożliwi realizację programu we wszystkich 16 WFOŚiGW oraz u wszystkich gmin – beneficjentów, które złożyły wnioski o dofinansowanie w Programie. Zmiana programu priorytetowego ma zastosowanie do wniosków złożonych w ramach pierwszego i drugiego naboru.

Szczegóły na stronie https://wfosigw.bialystok.pl/program-cieple-mieszkanie-ii-nabor-od-29-09-2023-r-do-31-01-2024-r/