Wręczenie promes na zakup nowych samochodów dla OSP

5 kwietnia 2023
Wręczenie promes na zakup nowych samochodów dla OSP

1 kwietnia 2023 r. w Komendzie Miejskiej PSP w Łomży oraz 3 kwietnia 2023 r. w hali sportowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Białymstoku odbyły się uroczystości wręczenia promes na dofinansowanie zakupu nowych samochodów pożarniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych woj. podlaskiego.

Montaż finansowy przekazywanych promes, możliwy jest dzięki środkom jednostek samorządowych województwa podlaskiego, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz dotacji budżetu państwa dla jednostek OSP w  KSRG i spoza KSRG, Funduszu Ubezpieczeniowego oraz Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Deklaracje wsparcia finansowego pozwolą zaplanować zakupy nowych samochodów strażackich dla jednostek OSP z terenu woj. podlaskiego na kwotę 29 650 000 zł. Łącznie do ochotników trafi 28 nowych pojazdów.