Wolne stanowiska pracy w WFOŚiGW w Białymstoku

17 sierpnia 2010
Wolne stanowiska pracy w WFOŚiGW w Białymstoku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje, iż prowadzi nabór na wolne stanowiska pracy. Wszelkie informacje związane z naborem znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce wolne stanowiska pracy http://wfosigw.pbip.pl/?event=kategoria&id=53