Wniosek z Łap o dofinansowanie projektu wodno-ściekowego w ramach PO IiŚ

20 stycznia 2015
Wniosek z Łap o dofinansowanie projektu wodno-ściekowego w ramach PO IiŚ

W związku z zakończonym 19 stycznia 2015 r. naborem wniosków o dofinansowanie projektów z Funduszu Spójności do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wpłynął jeden wniosek w ramach Priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 15/POIiŚ/1.1/12/2014).

Wymaganą dokumentację złożył Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach na realizację projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Łapy”. Wartość całkowita inwestycji zamyka się w kwocie 2 623 506,99 zł, a wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 1 812 992,63zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Zakres rzeczowy projketu obejmuje:

  1. Zakup samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji z odzyskiem wody
  2. Budowę wiaty do przechowywania sprzętu służącego do eksploatacji sieci wodno-kanalizacyjnej
  3. Budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Geodetów o długości 0,462 km
  4. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Geodetów o długości 0,315 km

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie umożliwienie 100 osobom (25 gospodarstw domowych) dostępu do sieci wodno-kanalizacyjnej. Ponadto zakłada się w ciągu roku wzrost ilości ścieków odprowadzanych do oczyszczalni o ok. 2123 m3 oraz redukcję ładunków zanieczyszczeń dostarczanych do wód o ok. 581 kg (BZT5).
Potencjalny beneficjent planuje sfinalizować inwestycję do końca października 2015 r.