Wkrótce kolejne nabory wniosków w ramach I i II Priorytetu PO IiŚ

31 stycznia 2013
Wkrótce kolejne nabory wniosków w ramach I i II Priorytetu PO IiŚ

30 stycznia br. odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego PO IiŚ, podczas którego zatwierdzono nowe kryteria wyboru projektów w działaniach 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa oraz 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. W związku z powyższym pomiędzy 8 a 15 lutego 2013 roku zaplanowane jest ogłoszenie naborów wniosków w wymienionym wyżej zakresie. Ogłoszenia ukażą się na naszej stronie internetowej i na łamach lokalnej prasy.