WFOŚiGW w Białymstoku podpisał umowę pożyczki w ramach programu Region

15 maja 2017
WFOŚiGW w Białymstoku podpisał umowę pożyczki w ramach programu Region

     11 maja br Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zawarł z NFOŚiGW umowę w ramach programu Region. Udzielona pożyczka, w wysokości ponad 32 mln zł, przeznaczona zostanie na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony wód oraz OZE i efektywności energetycznej.
     Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 2) REGION” udzielane jest na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska lub gospodarki wodnej ujętych w planach działalności wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
    Oprocentowanie pożyczek dla wojewódzkich funduszy zostało oparte o WIBOR 3M na poziomie WIBOR 3M plus 15 punktów bazowych nie mniej niż 2%. Pożyczki udzielane są na okres nie dłuższy niż 7 lat z okresem karencji do 6 miesięcy.
    Pomoc finansowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przyznawana jest beneficjentom końcowym na warunkach określonych w Regulaminie udzielania pożyczek w ramach programu priorytetowego.
    Udzielona przez NFOŚiGW pożyczka dla WFOŚiGW w Białymstoku zostanie przeznaczona na rozbudowę oczyszczalni ścieków i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Choroszczy, budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w Siemiatyczach, modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze, montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Krypno oraz modernizację kotłowni w Mońkach.

Informacja o programie