Webinarium Ciepłe Mieszkanie

20 września 2022
Webinarium Ciepłe Mieszkanie

Zapraszamy gminy, planujące przystąpić do Programu „Ciepłe Mieszkanie”, na webinarium poświęcone zasadom funkcjonowania i aplikowania o środki w ramach programu.

Webinarium odbędzie się 29 września 2022 r., godz. 11:00 i będzie prowadzone przez Doradców Energetycznych.

Zgłoszenie (gmina, imię i nazwisko, adres e-mail) należy przesłać na adres: doradztwo@wfosigw.bialystok.pl najpóźniej do 27 września br.