Webinarium „Audyt energetyczny budynku jednorodzinnego”

7 czerwca 2023
Webinarium „Audyt energetyczny budynku jednorodzinnego”

Zapraszamy na webinarium poświęcone tematowi „Audyt energetyczny budynku jednorodzinnego: wprowadzenie, elementy audytu, Eu, Ek, Ep”.

Webinarium odbędzie się 15 czerwca 2023 r., godz. 11:00 i będzie prowadzone przez Doradców Energetycznych

Zgłoszenie za pośrednictwem formularza należy przesłać najpóźniej do 14 czerwca 2023, do godz. 14:00

[contact-form-7 id=”3760″ title=”Webinarium”]

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu zgłoszenia i uczestnictwa w wydarzeniu

*Adres e-mail zostanie wykorzystany tylko do wysłania potwierdzenia rejestracji. Nie będzie wykorzystywany do celów marketingowych, ani udostępniany podmiotom trzecim.

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku; dane kontaktowe: św. Rocha 5, 15-879 Białystok, tel. 85 875 81 81, e-mail: biuro@wfosigw.bialystok.pl.
 • Istnieje możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iod@wfosigw.bialystok.pl
 • Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail.
 • Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zgłoszenia uczestnictwa w wydarzeniu.
 • Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w tym ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w celu określonym w pkt 4.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego powyżej, lecz nie dłużej niż przez 3 m-c od dnia wydarzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie będą poddawane profilowaniu.
 • Pani/Pana prawo do:
 1. dostępu do danych osobowych,
 2. sprostowania danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych,

– może być realizowane w oparciu i na zasadach określonych w RODO.