WAŻNE: OGŁOSZENIE O WSTRZYMANIU NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „MOJA WODA”

29 września 2020
WAŻNE: OGŁOSZENIE O WSTRZYMANIU NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „MOJA WODA”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłasza wstrzymanie od dnia 1 października 2020 r. naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego „Moja Woda”.

30 września 2020 r. (środa) to ostatni dzień na przysyłanie wniosków w formie elektronicznej za pomocą portalu beneficjenta https://portal.wfosigw.bialystok.pl/, a 30 października 2020 r. (piątek) to ostateczny termin na przesłanie ich wersji papierowej do siedziby WFOŚiGW w Białymstoku.

Wstrzymanie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego „Moja Woda” jest tymczasowe, a sytuacja ma charakter przejściowy.

Nabór wniosków o dofinansowanie zostanie wznowiony niezwłocznie po aktualizacji Programu.