WAŻNE: Korzystne zmiany warunków udzielania Pożyczki Termomodernizacyjnej

2 marca 2019
WAŻNE: Korzystne zmiany warunków udzielania Pożyczki Termomodernizacyjnej

W dniu 26.02.2019 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku podpisał Aneks nr 2 do Umowy Operacyjnej nr 2/RPD/12817/2018/II/DIF/99 zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, na mocy którego z preferencyjnej pożyczki termomodernizacyjnej mogą obecnie skorzystać wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego z całego województwa podlaskiego!

Pozostałe zmiany korzystne dla beneficjentów, wprowadzone aneksem, to:

  • zwiększenie maksymalnej kwoty pożyczki z 1.000.000 zł do 2.500.000 zł
  • odstąpienie od obligatoryjnego audytu energetycznego ex-post po realizacji przedsięwzięcia. Obecnie beneficjent może przedstawić: albo audyt ex-post, albo łącznie potwierdzenie projektanta o zgodności projektu budowlanego z audytem ex-ante oraz potwierdzenie inspektora nadzoru inwestorskiego o zgodności inwestycji z projektem budowlanym;
  • usunięcie części wskaźników podawanych w audycie ex-ante i ex-post (w przypadku decyzji beneficjenta o wykonaniu tego audytu).

UWAGA: Już wkrótce na naszej stronie internetowej pojawią się zaktualizowane wzory: wniosku o pożyczkę, umowy pożyczki oraz wniosku rozliczającego pożyczkę, uwzględniające wszystkie opisane powyżej zmiany.

Więcej informacji pod adresem: https://wfosigw.bialystok.pl/pozyczka-termomodernizacyjna.htm