Warsztaty dla doradców energetycznych

1 czerwca 2015
Warsztaty dla doradców energetycznych

28 maja 2015 r. sześciu pracowników WFOŚiGW w Białymstoku uczestniczyło w warsztatach dotyczących oceny „Planów Gospodarki Niskoemisyjnej pod kątem zgodności z wymaganiami konkursu 2/POIiŚ/9.3/2013″.

Szkolenie pozwoliło na ujednolicenie stanowiska w kwestiach spornych, pogłębiło wiedzę na temat metodyki tworzenia Planów Gospodarki Niskoemisyjnej jak również pomogło w identyfikacji nowych krytycznych czynników procesu tworzenia PGN.

W zajęciach, które odbyły się w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, udział wzięło niemal stu doradców energetycznych z całej Polski

W zajęciach, które odbyły się w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Warszawie, udział wzięło niemal stu doradców energetycznych z całej Polski