Wapnowanie – nabór

1 kwietnia 2020
Wapnowanie – nabór

WFOŚiGW w Białymstoku ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach
„Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

Aktualne dokumenty do pobrania znajduję się tutaj

Uwaga !
Wersja elektroniczna wypełnionego wniosku musi być wysłana na adres:
wapnowanie@wfosigw.białystok.pl

Podpisana wersja papierowa wniosku wraz z załącznikami musi być wysłana na adres:
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Białymstoku
ul. Ogrodowa 10
15–027 Białystok