Uwaga samorządy! Obowiązek dostarczenia załączników do sprawozdań OŚ-4g i OŚ-4p

26 czerwca 2018
Uwaga samorządy! Obowiązek dostarczenia załączników do sprawozdań OŚ-4g i OŚ-4p

WFOŚiGW w Białymstoku informuje, że załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g dla gmin oraz załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p dla powiatów (Dz. U. z 2017 r. poz. 837 w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017),  należy przesłać do 16 sierpnia 2018 r.

Prosimy wszystkie samorządy o przesłanie przedmiotowych dokumentów na adres Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku: ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok. Ewentualną nadwyżkę dochodów gmin i powiatów za 2017 r. uzyskaną w pozycji 6 ww. załącznika nr 1 należy przekazać na konto:

BGK Bank Gospodarstwa Krajowego

45 1130 1059 0000 0060 2220 0001

Od kwot niewpłaconych w terminie zostaną naliczone odsetki w wysokości ustalonej od zaległości podatkowych. Przy wyliczaniu dopuszczalnego poziomu dochodu budżetu gminy lub powiatu w wierszu nr 4, prosimy pamiętać o przemnożeniu wiersza nr 1 przez wiersz nr 2 oraz przez liczbę 10.

W celu ujednolicenia przekazywanych informacji dołączamy wzory załączników do pobrania oraz Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2017 r. przypadających na jednego mieszkańca.

Załączniki:

Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g za 2017 r. (DOC, 40KB)

Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p za 2017 r. (DOC, 38.5KB)

Obwieszczenie Ministra Środowiska