Uroczystość podpisania aneksów do porozumień ws. realizacji PO IiŚ

6 czerwca 2009
Uroczystość podpisania aneksów do porozumień ws. realizacji PO IiŚ

Uroczystość podpisania aneksów do porozumień ws. realizacji PO IiŚ

Ministerstwo Środowiska – Instytucja Pośrednicząca dla sektora środowiska w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko podpisała aneksy do porozumień ws. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) z Instytucjami Wdrażającymi – Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Uroczystość odbyła się 28 maja br. na Zamku Książ koło Wałbrzycha podczas roboczego spotkania Instytucji Pośredniczącej z Instytucjami Wdrażającymi.

Aneks do porozumienia określa podział zadań związanych z realizacją inwestycji w infrastrukturę ochrony środowiska, współfinansowanych z funduszy unijnych, m.in. w zakresie zawierania umów o dofinansowanie, wypłat środków, monitorowania realizowanych projektów, sprawozdawczości i kontroli.