Umowa partnerska na realizację kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej biogazu

7 czerwca 2023
Umowa partnerska na realizację kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej biogazu

5 czerwca 2023 r. została podpisana umowa partnerska między WFOŚiGW w Lublinie oraz WFOŚiGW w Białymstoku na realizację kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej wykorzystywania biogazu i biometanu w Polsce. Przedsięwzięcie będzie koordynowane przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

Celem kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie biogazu i biometanu w kontekście korzyści społecznych, środowiskowych i gospodarczych.

Umowę o współpracy przy realizacji przedsięwzięcia podpisali Krystian Szczepański, dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, Maciej Borzyszkowski, prezes WFOŚiGW w Białymstoku oraz Agnieszka Kruk, prezes WFOŚiGW w Lublinie. W wydarzeniu uczestniczyła również Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.