Trzy lata realizacji programu „Zrównoważony Rozwój Rejonu Rzeki Rospudy”

27 czerwca 2012
Trzy lata realizacji programu „Zrównoważony Rozwój Rejonu Rzeki Rospudy”

W dniu 22 czerwca 2012 r. odbył się objazd reporterski nad Rzekę Rospudę, podsumowujący trzy lata realizacji programu „Zrównoważony Rozwój Rejonu Rzeki Rospudy”.

W spotkaniu uczestniczyli Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – Adam Sieńko, poseł Robert Tyszkiewicz – współautor programu, były poseł Leszek Cieślik – współautor programu, wójtowie gmin objętych programem oraz przedstawiciele mediów i prasy lokalnej.
„Zrównoważony Rozwój Rejonu Rzeki Rospudy” to pierwszy w Polsce program dotacyjny o budżecie 100 mln zł na inwestycje dla gmin leżących
w bezpośrednim obszarze rzeki Rospudy: Augustów, Bakałarzewo, Filipów, Nowinka oraz Raczki. Dzięki temu programowi udało się rozwiązać, ogólnopolski konflikt o przebieg obwodnicy Augustowa. Przebieg obwodnicy Augustowa i lokalizacja trasy S8 był przedmiotem licznych zabiegów, konfliktów, porozumień przez wiele lat. Punktem kulminacyjnym było wstrzymanie prac w sierpniu 2007 roku. W marcu 2009 roku wicepremier Grzegorz Schetyna w Augustowie poinformował o utworzeniu specjalnego programu dla Rospudy. Przy zaangażowaniu ówczesnego posła Leszka Cieślika i wsparciu przez Sekretarza Stanu Ministerstwa Środowiska – Stanisława Gawłowskiego oraz posła Roberta Tyszkiewicza udało się opracować i uzyskać środki finansowe na realizację programu „Zrównoważony Rozwój Rejonu Rzeki Rospudy”.
22 czerwca 2010 r. w Urzędzie Gminy Nowinka podpisana została umowa udostępnienia środków pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki wodno-ściekowej programu priorytetowego pn. „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy”.
Program powołany został do życia przy ścisłej współpracy NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Białymstoku na podstawie analizy środowiskowej wykonanej przez niezależne studium. Opracowanie obejmowało teren pięciu gmin wiejskich leżących w bezpośrednim obszarze rzeki Rospudy. Podstawowym celem przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa stanu środowiska.
Podczas wyjazdu, przedstawione zostały zadania zrealizowane w ramach ww. programu na terenie trzech Gmin: Augustów, Raczki oraz Nowinka.

Trzy lata realizacji programu „Zrównoważony Rozwój Rejonu Rzeki Rospudy''

Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków, wybudowana w miejscowości Biernacki
na terenie Gminy Augustów


Trzy lata realizacji programu „Zrównoważony Rozwój Rejonu Rzeki Rospudy''

Plenerowe spotkanie uczestników objazdu
(drewniany most nad Rospudą miejscowość Dowspuda, Gmina Raczki)

Trzy lata realizacji programu „Zrównoważony Rozwój Rejonu Rzeki Rospudy''Trzy lata realizacji programu „Zrównoważony Rozwój Rejonu Rzeki Rospudy''

Modernizowana i rozbudowywana gminna oczyszczalnia ścieków
w Dowspudzie, Gmina Raczki