Trzecia grupa Szkoleniowa dla Kandydatów na Gminnych Energetyków rozpoczęła naukę

13 marca 2019
Trzecia grupa Szkoleniowa dla Kandydatów na Gminnych Energetyków rozpoczęła naukę

To już trzecia grupa szkoleniowa pogłębia swoją wiedzę z zakresu ściśle związanego z efektywnością energetyczną i zarządzaniem na obszarach swoich gmin. W ciągu czterech dni szkoleniowych w Hotelu „Kurpia Arte” w Nowogrodzie w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Narwi, Doradcy Energetyczni z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku prowadzili szkolenie dla grupy 27 Kandydatów na Gminnych Energetyków. W trakcie cyklów omówione zostały zagadnienia dotyczące: Programu Ochrony Powietrza, Planów Gospodarki Niskoemisyjnej, Klastrów Energii oraz Gminy energetycznie samowystarczalnej. Przedyskutowano działania termomodernizacyjne rozszerzone o warsztaty z termowizji i termografii, w trakcie których uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z praktyczną obsługą kamery termowizyjnej. W szerokim zakresie zaprezentowane zostały systemy ogrzewania, chłodzenia i przygotowania ciepłej wody użytkowej jak również omówione zostały zasady doboru mocy zamówionej w aspekcie zapotrzebowania na energię jak i optymalizacji kosztów. Kolejne spotkanie odbędzie się w dniach 21-22 marca.