Trwa nabór dla potencjalnych beneficjentów II Priorytetu PO IiŚ

11 stycznia 2011
Trwa nabór dla potencjalnych beneficjentów II Priorytetu PO IiŚ

Jeszcze tylko do 14 lutego można składać wnioski konkursowe o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach II Priorytetu Programu Infrastruktura i Środowisko w zakresie gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi. Szczegóły tutaj.