To już drugie szkolenie dla kandydatów na Gminnych Energetyków

24 grudnia 2018
To już drugie szkolenie dla kandydatów na Gminnych Energetyków

W dniach 13-14 grudnia br. Zespół Doradców Energetycznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku gościł w „Hotelu nad Wigrami” kandydatów na Gminnych Energetyków. W trakcie dwóch dni szkoleniowych omówione zostały zagadnienia takie jak:
•    Program Ochrony Powietrza (POP);
•    Planowanie w obszarach związanych z efektywnością energetyczną;
•    Gmina energetycznie samowystarczalna, klastry energii i gospodarka cyrkularna;
•    Gospodarka niskoemisyjna w gminie;
•    Zarządzanie energią w gminach;
•    Tworzenie, realizacja, monitoring i aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej;
•    Rola PGN w procesie wyboru i identyfikowania przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu EE i OZE;
•    Zielone zamówienia publiczne, Ekoprojekt i ślad węglowy.

Kolejne spotkania z tą grupą słuchaczy odbędą się w dnia 17-18 stycznia 2019 roku.