Targi POL-ECO SYSTEM 2018 w Poznaniu

5 listopada 2018
Targi POL-ECO SYSTEM 2018 w Poznaniu

W dniach 23-25 października 2018 r. w Poznaniu odbyła się kolejna odsłona Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM, podczas których prezentowano zaawansowane technologie i rozwiązania służące ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi.  Swoje wspólne stoisko miały Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, których pracownicy służyli kompleksową wiedzą o możliwościach dofinansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska – w tym na temat rządowego programu Czyste Powietrze oraz doradztwa energetycznego. Atrakcję zwiedzającym stanowiło Miasteczko Ekologiczne prezentujące dokonania Funduszy.

W czasie Targów odbywały się liczne panele eksperckie organizowane przez Ministerstwo Środowiska i NFOŚiGW na temat programu Czyste Powietrze, wdrażania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, adaptacji do zmian klimatu, nowoczesnych metod informatycznych w zarządzaniu i kształtowaniu środowiska, budownictwa drewnianego, w którym upatruje się szansę na nowoczesne, ekologiczne domy. Jeden z paneli był poświęcony jubileuszowi 25-lecia działalności WFOŚiGW  – doświadczeń, osiągnięć i perspektyw rozwoju.

Ostatni dzień POL-ECO SYSTEM 2018 wypełniły debaty tematyczne w ramach EkoSfery w pawilonie 15. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku był organizatorem i gospodarzem panelu pn. „Gmina w obiegu zamkniętym – studium przypadku”, w którym wzięli udział koordynator programu pilotażowego NFOŚiGW „Gospodarka o obiegu zamkniętym w gminie”– Katarzyna Maryniak, a także Jakub Tyczkowski, Prezes Zarządu Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. oraz Krzysztof Jan Stawnicki, redaktor naczelny magazynu OZEON.