Szkolenie z zamówień publicznych

21 czerwca 2011
Szkolenie z zamówień publicznych

16 czerwca 2011 r. w Białymstoku odbyło się szkolenie pn. „Wybrane aspekty stosowania Ustawy prawo zamówień publicznych w kontekście realizacji projektów w ramach I i II osi priorytetowej PO IiŚ”.

Organizatorem szkolenia był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Udział w zajęciach dydaktycznych wzięli beneficjenci oraz potencjalni beneficjenci Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a także pracownicy WFOŚiGW w Białymstoku.
Przeprowadzenie szkolenia powierzono panu Ryszardowi Grońskiemu, doświadczonemu konsultantowi z dorobkiem kilku tysięcy przeprowadzonych procedur zamówień publicznych dla zamawiających oraz ponad tysiąca przygotowanych dokumentów dla wykonawców, protestów, reprezentacji w odwołaniach i skargach. Ryszard Groński jest autorem kilkudziesięciu publikacji z dziedziny zamówień publicznych (w tym dwóch książkowych). Szkolenie było prowadzone metodą interaktywną, a jego uczestnicy otrzymali stosowne certyfikaty. W trakcie zajęć dydaktycznych poruszono m.in. następujące zagadnienia:

  1. Przygotowanie postępowania pzp.
  2. Prowadzenie postępowania pzp.
  3. Realizacja kontraktów.

Dla lepszego zilustrowania omawianej tematyki wykładowca przedstawił kilka interesujących przykładów stosowania procedury pzp dotyczących:

  • sytuacji, w której wykonawca posługuje się potencjałem podmiotów trzecich;
  • przypadku nieuprawnionego wezwania do uzupełnienia skutkujący zmianą w treści oferty;
  • koniecznych zapisów umów, ogłoszeń lub specyfikacji pozwalających na dokonywanie zmian.

Ponadto uczestnicy szkolenia mieli okazję zadawania trenerowi licznych pytań w interesującym ich zakresie i mogli spodziewać się kompetentnych odpowiedzi w trakcie żywej dyskusji.
Szkolenie zostało dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko.

Szkolenie z zamówień publicznych

W szkoleniu udział wzięli beneficjenci oraz potencjalni beneficjenci PO IiŚ,

a także pracownicy WFOŚiGW w Białymstoku