Szkolenie Kandydatów na Energetyków Gminnych – Drohiczyn

9 maja 2019
Szkolenie Kandydatów na Energetyków Gminnych – Drohiczyn

W dniu 26 kwietnia 2019 roku w Drohiczynie, Doradcy Energetyczni z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zakończyli cykl szkoleń dla Kandydatów na Energetyków Gminnych. Cztery grupy szkoleniowe w przeciągu 6 miesięcy uzyskały niezbędna wiedzę w zakresie efektywności energetycznej i zarządzania energią na obszarach gmin. Tym razem grupa liczyła 30 uczestników i wszyscy otrzymali zaświadczenia ukończenia szkolenia. Ustalono, że współpraca pomiędzy Energetykami Gminnymi a Doradcami jest niezbędnym elementem pogłębiania swojej wiedzy i w efekcie „efektywnego korzystania ze środowiska”.