Szkolenie Doradców Energetycznych w zakresie termowizji i termografii

6 lutego 2019
Szkolenie Doradców Energetycznych w zakresie termowizji i termografii

realizowane w ramach Projektu  ”Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”

W  dniach 31 stycznia i 1 luty 2019 roku, w nowoczesnym obiekcie szkoleniowo-konferencyjnym w malowniczej wsi Krzyżowa zlokalizowanej 8 km od Świdnicy i 55 km od Wrocławia, na terenie byłego majątku rodziny von Moltke, Zespół Doradców Energetycznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Białymstoku brał udział w praktycznym szkoleniu pn. „Badania termowizyjne w energetyce, budownictwie oraz podstawy termografii”. Szkolenie finansowane było w ramach Projektu „Ogólnopolski system doradztwa dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej i OZE” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Szkolenie prowadzone było m.in. przez instruktora z uprawnieniami Level II Thermography, kończyło się egzaminem a jego pozytywny wynik gwarantował Dyplom Międzynarodowy ITC.

W trakcie szkolenia Doradcy zdobyli teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat obsługi różnego rodzaju kamer termowizyjnych, zdobyli umiejętności kreatywnego doboru metody termowizyjnej do zastosowań w obszarach produkcji, technologii, utrzymania ruchu i budownictwie. Nauka dotyczyła również przeprowadzania analiz i sporządzania raportów z pomiarów i badań.