Szkolenie dla pracowników WFOŚiGW w Białymstoku w ramach „Kampanii edukacyjno-informacyjnej w tematyce biogazu/biometanu w Polsce”,

13 maja 2024
Szkolenie dla pracowników WFOŚiGW w Białymstoku w ramach „Kampanii edukacyjno-informacyjnej w tematyce biogazu/biometanu w Polsce”,

W dniu 29.04.2024 r. odbyło się Szkolenie nr 3 dla pracowników WFOŚiGW w Białymstoku w ramach „Kampanii edukacyjno-informacyjnej w tematyce biogazu/biometanu w Polsce”, której koordynatorem jest Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

Przeprowadzenie szkolenie jest jednym z wielu działań realizowanych przez WFOŚiGW w Białymstoku oraz WFOŚiGW w Lublinie w ramach projektu Bioinitium.

 

Szkolenie zostało przeprowadzone przez Pana Marka Pitułę z Polskiego Stowarzyszenia Biometanu i Panią dr hab. inż. Alinę Kowalczyk – Juśko, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Głównym tematem szkolenia były m.in. uregulowania prawne dotyczące powstawania instalacji biogazowych i biometanowych, w tym procedura przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

 

Kampania ma na celu zwiększenie świadomości i popularyzacja wiedzy w zakresie wykorzystania biogazu i biometanu, a także podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Szczegóły projektu dostępne są na stronie https://bioinitium.ios.edu.pl/

 

Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Dziękujemy Prelegentom za przekazaną wiedzę!