Szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

4 grudnia 2017
Szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

realizowane w ramach Projektu

”Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”

 

W dniu 30 listopada 2017 roku w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyło się pierwsze, pilotażowe szkolenie pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej z województwa podlaskiego.

W szkoleniu tym, przeprowadzonym przez Zespół Doradców Energetycznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przy czynnym udziale opiekuna JRP Jarosława Stańczyka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wzięło udział 20 pracowników ośrodków pomocy społecznej z całego województwa. Szkolenie obejmowało tematykę związaną m.in.: z poprawą jakości powietrza, aspektami ochrony środowiska, termomodernizacją budynków mieszkalnych,  ciepłem systemowym, odnawialnymi źródłami energii w sektorze mieszkaniowym,  aspektami prawidłowego użytkowania mieszkań i domów,  racjonalnego wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej oraz  możliwościami dofinansowania przedsięwzięć w zakresie EE i OZE w budownictwie przy udziale środków zewnętrznych. W toku szkolenia poruszono problematykę, towarzyszącą w codziennej pracy opiekunów społecznych.