Szkolenie dla kandydatów na Gminnych Energetyków

22 stycznia 2019
Szkolenie dla kandydatów na Gminnych Energetyków

Szkolenie dla kandydatów na Gminnych Energetyków realizowane w ramach Projektu  ”Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”

W dniach 17-18 stycznia br. w „Hotelu nad Wigrami” w miejscowości Gawrych Ruda, Zespół Doradców Energetycznych organizował kolejne szkolenie – Blok tematyczny nr II – dla Kandydatów na Gminnych Energetyków. Wśród poruszonych zagadnień znalazła się tematyka związana: z szeroko pojętą termomodernizacją, systemami ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, instalacjami OZE dostępnymi na naszym rynku, wymianą oświetlenia na energooszczędne zarówno w budownictwie (oświetlenie w budynkach) jak i drogownictwie (oświetlenie uliczne) oraz elektro mobilność i technologie innowacyjne. Omówione zostały zasady doboru mocy zamówionej i taryf oraz czytanie faktur za energię elektryczną. Dodatkowo, Kandydaci na Energetyków Gminnych mieli możliwość zapoznać się z samochodem elektrycznych i zasadami jego eksploatacji, udostępnionym przez osobę biorącą udział w szkoleniu.  Grupa szkoleniowa odbyła też warsztaty z zakresu termowizji wykorzystując do tego celu kamerę termowizyjną będącą na stanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.