Szkolenia z zamówień publicznych dla beneficjentów PO IiŚ

30 kwietnia 2010
Szkolenia z zamówień publicznych dla beneficjentów PO IiŚ

Ministerstwo Środowiska zaprasza beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) na szkolenia z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Szczegóły odnośnie terminów i zakresu szkoleń znajdują się tutaj.