Szkolenia „OZE – Szansa na innowacyjne rolnictwo”

7 marca 2019
Szkolenia „OZE – Szansa na innowacyjne rolnictwo”

27 lutego 2019 roku w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie odbyło się szkolenie zorganizowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii w rolnictwie oraz możliwości sfinansowania takich inwestycji

Głównym organizatorem spotkania był OT w Białymstoku wraz z Departamentem Innowacji KOWR. Wydarzenie zostało objęte patronatem MRiRW. W trakcie szkolenia przedstawione zostały tematy związane z odnawialnymi źródłami energii i ich rolą w nowoczesnym rolnictwie. Prelegenci omówili uwarunkowania i koszty pozyskania energii z wykorzystaniem różnych technologii m.in.: biogazowni, małych elektrowni wodnych, fotowoltaiki oraz biomasy w formie pelletu. Przedstawione zostały możliwe źródła finansowania na obszarze województwa podlaskiego w zakresie powyższych technologii związanych z wytwarzaniem energii z dostępnych zasobów. Wśród prelegentów nie zabrakło też Doradcy Energetycznego, który streścił możliwości finansowania OZE z wykorzystaniem środków z Narodowego Funduszu i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Urzędu Marszałkowskiego. Patrząc na frekwencję, spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Cykl szkolenia prowadzony jest na obszarze całego kraju.