WFOŚIGW w BiałymstokuSzkolenia i Warsztaty -

Treść

Szkolenia i Warsztaty

Dla kogo?

Jeżeli jesteś zainteresowany przeprowadzeniem szkolenia lub działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie m.in.:

  • odnawialnych źródeł energii
  • termomodernizacji budynków
  • efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, publicznym lub przedsiębiorstwie
  • gospodarki niskoemisyjnej
  • możliwości wsparcia finansowego i doradczego inwestycji z obszaru działań Projektu

skontaktuj się z Nami!

Doradcy mają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej i osób fizycznych. Podczas konferencji i targów branżowych przekazujemy najnowszą wiedzę o dostępnej ofercie finansowej. Do efektywności energetycznej zachęcamy również najmłodszych odbiorów Projektu w trakcie zajęć edukacyjnych prowadzonych w szkołach.