Stanowisko IZ w sprawie naruszenia art. 41 pkt. 7, w świetle orzeczeń KIO

21 lutego 2011
Stanowisko IZ w sprawie naruszenia art. 41 pkt. 7, w świetle orzeczeń KIO

Instytucja Zarządzajaca POIiŚ przedstawiła swoje stanowisko w sprawie naruszenia art. 41 pkt. 7.

Polega ono na niezamieszczeniu w treści ogłoszenia przekazanego do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pełnego katalogu dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w świetle uchwały Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 stycznia br. (KIO/KU 108/10) oraz uchwały z dnia 23 grudnia 2010 r.

Treść pisma dostępna jest poniżej:

http://www.mos.gov.pl/g2/big/2011_02/cf5576dd2196efb1af16bf07d67a9e57.pdf (PDF, 29.2KB)