WFOŚIGW w BiałymstokuSzkolenia Energetyków Gminnych -

Treść

Szkolenia Energetyków Gminnych

Dla kogo?

W ramach Projektu Doradztwa Energetycznego prowadzone są bezpłatne Szkolenia dla kandydatów na Energetyków Gminnych.

Jednostki Samorządu Terytorialnego mogą zgłaszać uczestników, którzy zostaną przeszkoleni z szerokiego zakresu zagadnień związanych z efektywnością energetyczną oraz odnawialnymi źródłami energii. Energetyk Gminny to osoba, której zadaniem będzie wsparcie realizacji inwestycji na terenie gminy a tym samym ograniczenie zużycia energii, zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza oraz powstawanie nowych źródeł energii odnawialnej. Ważną dziedziną aktywności jest również podnoszenie świadomości mieszkańców gminy m.in. na temat przyczyn i skutków zanieczyszczenia powietrza. Energetyk Gminny wspiera w zadaniach nie tylko gminę ale wszystkie podmioty na jej terenie, w tym przedsiębiorców, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby fizyczne.

Kim jest Energetyk Gminny?

Pracownik gminy, którego rolą jest wsparcie wzrostu efektywności energetycznej oraz OZE:

 • wsparcie w planowaniu (np. PGN, zaopatrzenie w energię, POP)
 • identyfikacja możliwości inwestycyjnych
 • pozyskiwanie wsparcia finansowego
 • procedura przetargowa (np. zakup energii)
 • znajomość regulacji prawnych
 • promocja oszczędności energii, wykorzystania OZE
 • organizacja wydarzeń edukacyjnych

Kto może być uczestnikiem Szkolenia?

Osobę na szkolenie zgłasza wójt, burmistrz, prezydent, starosta. Uczestnikiem może być:

 • Pracownik JST
 • który w ramach swoich obowiązków zajmuje się EE
 • któremu takie obowiązki zostaną powierzone po szkoleniu
 • Osoba niebędąca pracownikiem JST, która po odbyciu szkolenia zostanie zatrudniona w JST i będzie wykonywać ww. obowiązki