WFOŚIGW w BiałymstokuDoradztwo energetyczne (ARCHIWUM) -

Treść

Doradztwo energetyczne (ARCHIWUM)

O Nas

Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” to projekt realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Partnerów w 16 regionach na terenie całego kraju.

Dla kogo jesteśmy?

  • osoby fizyczne
  • przedsiębiorstwa (m.in. energetyki cieplnej)
  • sektor publiczny (w tym gminy, PJB, spółki komunalne, kościoły i związki wyznaniowe)
  • sektor mieszkaniowy (w tym spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe)

Cel główny projektu

Wsparcie projektów przyczyniających się do realizacji pakietu energetyczno-klimatycznego UE 20/20/20 oraz zobowiązań państwa polskiego

Cele szczegółowe projektu

  • Zwiększenie świadomości w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.
  • Wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu PGN/SEAP.
  • Wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej (EE) i OZE.