Edukacja Ekologiczna (EE)

Edukacja ekologiczna na zasadach określonych przez WFOŚiGW w Białymstoku Projekty z zakresu Edukacji Ekologicznej obejmują działania mające na celu kształtowanie świadomości ekologicznej, propagowanie działań proekologicznych i podnoszenie poziomu wiedzy przyrodniczej zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Naborem objęte są niżej wymienione rodzaje działań, realizowane na terenie województwa podlaskiego: opracowanie, druk wydawnictw/publikacji w języku polskim (m.in.: wydawnictwa książkowe i multimedialne, pakiety edukacyjne, … Czytaj dalej Edukacja Ekologiczna (EE)