Edukacja Ekologiczna (EE)

Edukacja Ekologiczna w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej ma na celu podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizację społeczną, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki … Czytaj dalej Edukacja Ekologiczna (EE)